Gói chụp -  GIA ĐÌNH: Giá gốc 1.500.000đ  => Giảm còn 900.000đ

  • In 15 ảnh đơn cỡ 13x18 cm phủ uv
  • Tặng 1 ảnh phóng  ép gỗ cỡ 40 x 60 cm
  • Tặng 16 file nén chọn in đã chỉnh sửa vào email
  • Bé chụp riêng 4 cảnh + 3 cảnh với bố mẹ( Gia đình tối đa 7 người)